Yem Bitkisi Tritikale, Desteklerle Yaygınlaşıyor

Erzurum'da hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model yaratmak adına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce son yıllarda güzel çalışmalar yürütülmektedir. Gerek ulusal bazda, gerekse bölgesel bazda uygulanan yeni hayvancılık desteklemelerinin sektöre katkıları yanında, bu yapıyı destekleyecek çalışmalar, programlı olarak yürütülmektedir.

Bilindiği üzere hayvancılıkta en önemli girdilerden biri kaba yem teminidir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum ilinde de kaba yem sorunu bulunmaktadır. Kaba yem açığını giderme adına yem bitkileri yetiştiriciliği büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede tritikale bitkisi bölge için son derece avantajlı bir üründür.

Tritikale, ıslah çalışmaları sonucu elde edilmiş, buğday ve çavdar melezi bir bitkidir. Buğday ve arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği yerlerde, tritikale yüksek verime sahiptir.  Tritikale, çoğunlukla hayvan beslemede danesi, kaba yem (kuru ot) üretimi ve otlatma için yetiştirilmektedir. Ancak tritikale silajı deyim yerindeyse, bölgemiz için "moda yem bitkisi" olmaya adaydır.

Bu amaçla, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yerel finans kaynakları aracılığı ile başlatılan ve örnek teşkil edebilecek çok sayıda projeleri ardından bir yenisini daha hizmete soktu. Geçmiş yıllarda genel olarak danesi için bazı bölgelerde küçük çapta yetiştiriciliği yapılan tritikaleye yeni bir yaklaşım ile bakan il Müdürlüğü; bu ürünün silaj amaçlı yetiştiriciliğini de yaygınlaştırma adına bir dizi çalışma başlattı.

2015 yılında Aşkale ilçesindeki örnek bir hayvancılık işletmemizin arazisinde ekilişi yapılarak başlatılan sürecin ardından, konunun önemi ulusal bazda dillendirilmiş ve Bakan Faruk ÇELİK başkanlığında Erzurum ilinde yapılan Doğu Anadolu Bölgesi Ortak Akıl Toplantısında tritikale, arpa vb. silajının desteklenmesi önerisi Bakanlıkca da dikkate alınarak, 2016 yem bitkileri desteği için "buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalenin yeşil ot hasadı ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar" destekleme kapsamına alınmıştır. Bu süreç takip edilmiş ve yine bölgesel finans kaynaklarının desteği ile silaj paketleme makinası alınması ve tohumluk dağıtımı ile devam etmiştir.

Hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı  bölgemizde, protein değeri yüksek türlerin yetiştiriciliği ile yem maliyetleri azaltılarak, bölgedeki katma değerinin artırılması amaçlandığı 'Silajlık Tritikale Yetiştiriciliği Projesi', Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce hazırlanarak DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuştur. Uygun görülen proje kapsamında, 140 bin TL finansman sağlanmıştır.

Bu proje çerçevesinde, Erzurum ilinde kaba yem ihtiyacını gidermek üzere toplam 100 ton tritikale tohumu temin edilerek 5.000 dekarlık alanda ekim yapılacaktır. Bu üretimden yaklaşık 1.600 ton tritikale silajının üretilmesi ön görülmektedir.

Çalışma ile ilgili olarak Aşkale ilçesinde İl Müdürü Osman AKAR ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan DEMİR'in de katılımları ile tohum dağıtıma başlanıldı. Kurum yetkilileri, "bölge için hayvancılığın vazgeçilmez bir sektör olduğunu ve bu sektörü daha iyiye götürmek adına sürekli arayış içerisinde olduklarını belirterek, bu proje ile belki de toplam içerisinde düşük bir ekim alanı ile başlatılan süreç ve elde edilen tohumların da katkısı ile bu alanın 10 bin dekarlara ulaşmasının beklendiğini belirterek; kurumsal işbirliğinin, ortak aklın kısa sürede çok güzel neticeler çıkardığının en güzel örneğine şahit olduklarını" vurguladılar.
Kaynakça:http://www.tarimpusulasi.com/hayvancilik/yem-bitkisi-tritikale-desteklerle-yayginlasiyor/16046