Dünyada Bu Sezon 2 Milyar 619 Milyon Ton Tahıl Üretilecek

Uluslararası Tahıl Konseyi 2016 – 17 döneminde buğday, pirinç, mısır ve soya toplam üretiminin toplam 2 milyar 619 milyon ton olacağı öngörüsünde bulundu.

Londra merkezli Uluslararası Tahıl Konseyi’nin Şubat 2017 tarihli raporunda dünyanın buğday, pirinç, mısır ve soya üretimleri, ticareti ve stokları incelendi.

Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Hikmet Boyacıoğlu’nun “Milling and Grain” Uluslararası Editör sıfatıyla incelediği raporda temmuz 2016 ile haziran 2017 tarihleri arasında dünyada 752 milyon ton buğday, bir milyar 49 milyon ton mısır, 482 milyon ton pirinç ve 336 milyon ton soya üretileceği öngörülüyor. Rapora göre 2016-2017 döneminde toplam tahıl üretimi 2 milyar 619 milyon ton olacak. 

Buğday üretimi 752 milyon ton

Uluslararası Tahıl Konseyi Şubat 2017 tarihli raporunda, dünya buğday üretiminin, Temmuz 2016/Haziran 2017 döneminde 752 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu dönem için 169 milyon ton buğday ticareti yapılacağını öngören konsey, 236 milyon ton düzeyinde buğday stoku yapılacağını bildirdi.

Mısır üretimi 1.05 milyar ton

Raporun mısır üretimiyle ilgili bölümünde toplam üretimin 1 milyar 49 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtiliyor. Tüketimin bir milyar 35 milyon ton düzeyinde olmasının beklendiği mısırda, ticaretin de 136 milyon ton düzeyinde olacağı öngörülüyor. Mısır stoku da 224 milyon ton düzeyinde olacak.

Pirinç üretimi 482 milyon ton 

Pirinç üretiminin kabuğundan ayrılmış, öğütülmüş olduğunun belirtildiği raporda, tüketimle aynı miktarda; 482 milyon ton pirinç üretileceği öngörülüyor. Dünya pirinç ticaretinin de 41 milyon ton; pirinç stokunun da 119 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Soya üretimi 336 milyon ton

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin raporunda dünya soya fasulyesi üretimiyle ilgili olarak 336 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi beklendiği vurgulanıyor. Tüketimin 334 milyon ton düzeyinde olacağı fasulyenin dünya ticareti de 139 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Soya stoku ise 35 milyon ton düzeyinde olacak.
Kaynakça:http://www.tarimpusulasi.com/veriler/dunyada-bu-sezon-2-milyar-619-milyon-ton-tahil-uretilecek/17763