Nohut İthalatında Vergi Kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararına göre 1 Temmuz'a kadar nohut ithalatından vergi alınmayacak.

Bakanlar Kurulunun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı"na göre tohumlukların dışındaki nohutların ithalatından 1 Temmuz 2017'ye kadar gümrük vergisi alınmayacak.

Bu ürünün ithalatı için söz konusu tarihten sonra ise, AB ve EFTA, Malezya, D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılacak ithalatlarda yüzde 19,3, Güney Kore'den yapılacak ithalatlarda ise yüzde 10,5 gümrük vergisi uygulanacak.
Kaynakça:http://www.tarimpusulasi.com/tarim/nohut-ithalatinda-vergi-kaldirildi/17671