Tarihçemiz
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kanunu kapsamında, tarla bitkisi ürün grubuna dahil olan ürünlerin üreticilerinin bir araya gelmesiyle, yönetici ve üyelerin talebi üzerine, 13 Aralık 2006 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. 81 il ve ilçede teşkilatlanmalara hızla devam edilmektedir. Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği'nin kısa adının TARBİGEM olarak kullanılması üyeler tarafından kabul edilmiştir.
Türkiye’nin 81 ilinde ve 957 ilçesinde üretilen tüm tarla bitkilerinin kontrolünden ve ekiminden sorumludur. AB uyum yasası çerçevesinde her üründen yalnızca tek bir Merkez Birliği kurulabilir. Dolayısıyla Türkiye’de ekilecek her tarla bitkisi Tarbigem’in denetimindedir.
Tarbigem'in önemli faaliyet alanlarından bir diğeri de çevresel olarak gübrenin, tohumun, küspelerin toplanması ve değerlendirilmesidir.
Türkiye’de Tarbigem'e bağlı birçok alt birlik bulunmaktadır. Önemli faaliyetlerimizden biri de alt birliklerimizin koordinasyonunu sağlamak ve ektikleri ürünlerin verimini arttırmaktır.
Türkiye’de üretimi gerçekleşen ( Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Çeltik, Kuru Fasülye, Mercimek, Nohut, Patates, Kuru Soğan, Şeker Pancarı, Tütün ve Çay başta olmak üzere) bütün tarla bitkilerinin kontrolü Tarbigem'e tabidir.
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği; T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetim ve gözetimindedir. Bunun yanısıra Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri atamayla değil, tarla bitkileri üreticilerinin kurmuş oldukları tarımsal üretici alt birliklerinin bir araya gelmesiyle seçilmektedir.
   
MİSYON Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği olarak misyonumuz ülkemizdeki tarımsal ürün pazarlarının gelişmesi için üreticinin bir araya gelmesini, üretim planlamasının sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılmasını, üretici faaliyetlerinin desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Merkez Birliği'ne üye olan, Tarla Bitkileri ürün ve ürün grubunda kurulan birliklerin üretimlerini talebe göre planlamalarını, bu ürünlerin pazarlanması noktasında genel-geçer normlara uyulmasını sağlayarak üye birliklere yardımcı olmak ve doğru şekilde kanalize etmektir. Üreticilerinin ulusal ve uluslararası arenada doğru üretimle etkili olmaları için yönlendirmektir. Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği, pazara kaliteli ürün sunulması için üyeleriyle koordine bir şekilde hareket ederek, faaliyetlerine ve projelerine devam etmektedir.
 
VİZYON Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği olarak vizyonumuz, stratejik planlarımız çerçevesinde güçlü bir bakış açısıyla, Türk tarımını ve üreticilerini destekleyerek ulusal ve uluslararası pazarda hedeflediğimiz başarıyı sağlamaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ 
Şeffaflık
Kalite
Güvenilirlik
Erişilebilirlik
Sürdürülebilirlik
Dürüstlük
Tarafsızlık 
Yeniliğe ve Gelişime Açıklık
Doğaya ve Çevreye Duyarlılık
 

İLKELERİMİZ
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği olarak en büyük ilkemiz, kuruluş amacımız doğrultusunda tüm çalışmaları titizlikle yürütmek,
Üreticilerimizin faaliyetlerini desteklemek ve takip etmek,
Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği üyeleri için gerekli olan bağlantıları en doğru şekilde sağlamak,
Tarla bitkileri pazarının gelişebilmesi adına yurt içi ve yurt dışında gerekli olan çalışmaları yürütmek ve sürdürmek,
Hedeflediğimiz tüm çalışmaları güçlü ve yenilikçi bir vizyonla gerçekleştirmektir.
YEREL/NATIONAL
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Teşkilat ve destekleme genel müdürlüğü
TBMM
TÜGEM
KKGM
TAGEM
TTSM
IGEME
DPT
TMO
TÜIK
ZIRAAT BANKASI
TÜBITAK
Meteroloji Isleri Genel Müdürlügü
 
ULUSLAR ARASI/INTERNATIONAL
ISF
ESA 
APSA
OECD
GNIS
ICARDA
UPOV
ISTA
NAK
FAO
CGIAR
IFAD
 
GENEL / ALLGEMEIN
AGROVIZYON
CINE TARIM
DÜNYA GAZETESI
GAZETELER
GROWTECH FUAR
HASAD DERGISI
IKTISADI KALKINMA VAKFI
TARIM GEN TR
TARIMSAL ARAMA MOTORU
TARIM SITELERI
TARIMSAL PAZARLAMA
TÜRK TARIM
TOTEM
ULUSLAR ARASI TOHUM SIRKETLERI SITESI
 
Türkiye’mizin ekolojik yapısı, iklimi ve teknolojik imkanları tarla bitkileri üretimi açısından son derece uygundur. Bundan dolayı Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği olarak bizler, ülkemizdeki tüm üreticileri tarla bitkileri üretimine teşvik etmek amacıyla her türlü desteği sağlamakta ve tarla bitkileri üretimini geliştirmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
 
Merkez Birliği olarak hedefimiz güçlü vizyonumuz ışığında, çalışma konularımız arasında bulunan hububat, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri, çay gibi pek çok ürün grubu için üreticilerimize gerekli desteği vermek ve doğru üretim yapmalarını sağlamaktır. Üreticilerimizi sektöre hakim ve bilinçli hale getirerek, tarla bitkilerinin sektördeki gelişimine katkıda bulunmak ve üretici faaliyetlerinin yerli ve yabancı pazarda gelişmesini sağlamak bizler için büyük bir önem taşımaktadır.
 
Sektörde sürekli artan kalitesiyle TARBİGEM ekibi olarak bizler araştırmaya, geliştirmeye ve yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.
 
Genel Başkan
FUAT KUKUT

Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği, kurulduğu tarihten bugüne teşkilatlanmasını hızla arttırmaya devam etmektedir. Kurumsal kimliğimizin en büyük katkısı olan üyelerimizin sayısı 5.000’in üzerindedir. Türkiye’nin birçok ilinde ve ilçesindeki tarla bitkileri üreticilerine ulaşarak, merkez birliğimizin bünyesine dahil etmeye ve beraber hareket etmeye devam ediyoruz.