Faaliyet Alanımız

* Alt birlikler arasındaki koordinasyonu sağlamak, teşkilatçı ve araştırmacı yapımızla Türk tarımı için faydalı ve gerekli projeleri, proje tasarılarını yerinde incelemek; üretim sahalarında adaptasyonu sağladıktan sonra bu projeleri hayata geçirmek Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği’nin faaliyetleri içerisinde bulunmaktadır.
 
* Alt birliklerimizin Olağan Genel Kurullarını, Mali Genel Kurullarını zamanında yapmaları için ihtiyaçları olan yazışmaları yapmak, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları için eğitim ve seminerler düzenlemek yapacağımız periyodik faaliyetler içerisindedir.
  
* Dünya tarımını yakından takip etmek ve ülkemizde uygulamak için AR-GE çalışmalarımızda istenilen noktaya gelmiş bulunmaktayız.
 
* Avrupa Birliği Kırsal Kalkınmayı Destekleme Fonlarından gerekli hibe ve destekleri almak için projeler üretmek veya teklifi sunulan projelerin uygunluğunu sağladıktan sonra alınacak ekonomik desteklerin üreticimize hızla ulaştırılmasını sağlamak ve bu uygulamaları yerinde takip etmek için gerekli faaliyetlerde bulunmak faaliyetlerimiz arasındadır.
 
* Bu konulardaki faaliyetler içerisinde profesyonel destek almak için yurt dışı ve yurt içi özel danışmanlık şirketleri ile birlikte gerekli resmi kurumlar aracılığıyla ortak çalışmalar yürütmek faaliyetlerimiz arasındadır.
 
* Her bölgeye uygun toprak analizlerini yaptırıp en uygun ekimi sağlamak, kapasite raporlarının hazırlanması, ÇKS kayıtlarının düzenlenmesi, üretilen ürünün depolanması, ürünün piyasadaki değerine uygun bir biçimde satışa sunulması için araştırmalar yapmak çalışmalarımız arasındadır.
 
* Kırsal alanlardaki göç oranlarının sayısını düşürmek için yapmış olduğumuz faaliyetlerin öneminin farkında olarak, sözleşmeli ekim modelini tatbik edip, üreticilerimizin sosyal güvencelerini aktif hale geçirmek için gerekli kurumlarla çalışmalarımıza yön vermiş bulunmaktayız. Bu çalışmalardaki başarımızın sırrı ise birbirimize duyduğumuz güven esasına dayalıdır.
 
* Bireysel olarak piyasaya hakim olmak için yeterli güce sahip olmayan üreticilerimizin örgütlenmesi için gerekli çalışmaları sürdürmekte ve üreticilerimizin alacağı devlet desteği ve hibe oranlarının belirleneceği dönemlerde T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gerekli birimleriyle uyum içerisinde çalışma yürütmek ve fikir beyan etmek için pek çok çalışma yapmaktayız. 
 
* Tükenmekte olan enerji kaynaklarımızın açığını kapatmak ve aynı ürünün ekiminden yorulan topraklarımıza alternatif ürünler sağlamak; tükenen enerji kaynaklarımızın kullanımını en aza indirgemek için bilinçli üreticiler ve tüketiciler yetiştirmek için gerekli eğitim ve paneller düzenlemek için çalışmalarımız sürmektedir.
 
* Tüm dünyada olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak için hazırlanmış ve kullanımı en yaygın olan Solar güneş enerjisi panellerinin kurulumunu sağlamak, elde edilen enerjinin üyelerimizce en ekonomik şekilde kullanımı sağlamak için gerekli projelerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalar ve faaliyetler yürütmekteyiz.
 
* Tarım alanındaki reformlara uyum sağlamak için basın organları ve televizyon kanallarını; sempozyum, panel ve eğitim seminerlerini; tarım fuarları, tarım teknolojilerindeki gelişmeleri ve siyasi gündemi yakinen takip etmekteyiz.
 
* Bağlı olduğumuz T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatlanma Daire Başkanlığı ve Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ortak çalışmalarımız, istişarelerimiz Genel Başkanımız Fuat KUKUT önderliğinde devam etmektedir ve olumlu sonuçlar elde etmekteyiz.
 
* Bizler Tarla Bitkileri Üreticileri Merkez Birliği yönetim kurulu üyeleri ve üyeler olarak üstlendiğimiz bu görevi sonuna kadar götürmek amacıyla gönül birliği yapmış bulunmaktayız. TARBİGEM ile birlikte Türkiye'nin her bir köşesindeki üreticimize hizmet götürmek bizim asli görevlerimizdendir. TARBİGEM olarak üreticilerimizin her zaman yanında olduğumuz unutulmamalıdır.