KUDÜS ONURUMUZDUR..
Kadim bir islam şehri olan Kudüs, Yüce Allah tarafından, etrafıyla birlikte kutsal kılınan Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu, Semâvi dinlerin, semâlara uzanan nebîlerin, bağrında dinlenen velîlerin beldesi ve her karış toprağında, nice peygamberlerin hâtırâsını ve izlerini taşıyan kutsal beldedir.
            Ve yine Peygamberimizin, nebîler nebîsi olup tüm enbiyaya rehber olduğu yer de Kudüs'tür.

06.12.2017 tarihinde  ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmiştir.

 

Her gün hak ihlalleri, zulümler sürerken İsrail'e destek mahiyetinde olan böyle bir kararın alınması, uluslararası hukukun ihlali olmakla birlikte insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir.
Kudüs’ün işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin başkenti ilan edilmesi saygısızlıktır. Bu karar savaşa davetle birlikte yok hükmündedir. Haddini aşan, İsrail yandaşı ABD Başkanı Trump’u ve kararını kınıyoruz.
 Kudüs Müslümanlığın kırmızı çizgisidir. Böylesine kutsal bir yerle ilgili kararı tek başına vermek kimsenin haddi değildir. Sınırı fazlasıyla zorlayan Trump keyfince almış olduğu kararı kesinlikle kabul ettiremeyecek ve bunun bedelini de gerektiği şekilde ödeyecektir.
ABD'nin aldığı kararı tanımıyoruz. İsrail gibi bir devletin, Müslümanlığın kıblesi olan Kudüs’le anılması kabul edilemez.

Biz insanlığa bu kutsal şehri korumak ve sahip çıkmak farz kılınmıştır.
Bkn :  Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin ve arkanıza dönmeyin; Yoksa, kaybetmiş olarak geri dönersiniz.” (Maide 21. ayet)
 
Bu tarz önemli bir konuda sessiz ve tarafsız kalmak doğanın olağan akışına ters düşmektedir. Kudüs; Müslümanlar için bir varoluş meselesi bir istiklal ve istikbal mücadelesidir.

Kudüs, Onurumuzdur..

Kullanıcı Yorumları